Av TOBIAS BURNESSON
Bild: A.RICARDO / Shutterstock.com
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.

All form fields are required.

LEDDE
KD
KVAL
HAR
DISTRÄ
I TAN-
KARNA
SNO SIG
BAK-
VATT-
NET
FRÖSKAL
DEN GÅR
UPP I
RÖK
BARA
SLAM-
SAMLING
BLAND-
FÄRGAD
GLED

VATTEN
FÄST
KVIST
DEN KAN
DRAS ÅT
PAC-
MAN
FALLER
ÄPPLET
SKRYNKLA
TILL
KYLAS
NED
SÅDANA
HAR RÅD
SLUT-
SPELET
SPRUT-
DEL
PAPYRUS-
BÅT
SALT
MED CL
FATTAS
I TULL
HADE

KÄNN
TAPPADE
FÄSTET
Q W E R T Y U I O P Å
A S D F G H J K L Ö Ä
« Z X C V B N M